HomeMagazín Jak využít potenciál neverbální komunikace?

Jak využít potenciál neverbální komunikace?

| 31.10.2019 | David Sládeček | Jobfairs.eu
Umíte pracovat s vašimi neverbálními projevy a ještě lépe, poznáte, co vám naznačuje okolí? V samotné komunikaci skýtá neverbální složka skoro 90 % vašeho sděleného obsahu!

U komunikace platí, že pouhých 10 % informací je předáno slovy, zbylých 90 % zastupují emoce, prožívání a další neverbální projevy našeho těla. Pod alarmující složkou 90 % se skrývá vaše intonace, mimika tváře, pohledy, proxemika (přiblížení a oddálení), gesta, doteky nebo i samotný postoj těla.

Neverbální komunikace buďto potvrzuje verbální projev, nebo mu protiřečí. Dotváří tak pomyslný obrázek, který buďto předáváte nebo přijímáte. Díky pár užitečným radám, se vám může podařit dešifrovat neverbální projevy vašeho okolí a zároveň posílit vaše postavení.

neverbální komunikace

Pracujte očima

Oči jsou při neverbální komunikaci velmi důležité. Dobou pohledu vyjadřujete zájem o téma nebo o přednášející osobu. Studie se poměrně shodují, že ideální doba, po kterou byste s druhou osobou měli udržet přímý oční kontakt, se pohybuje okolo 60 % celkové délky konverzace.

Pokud je oční kontakt kratší, může vyjadřovat jistý nezájem nebo dokonce i nesouhlas. Pokud je ovšem delší, může na druhou osobu působit rušivě, až nepříjemně.

Zachycením zhruba 60 % meze vytváříte příjemný prostor jak pro posluchače, tak pro řečníka. Pokud se jako řečník dostanete pod onu pomyslnou hranici, na okolí můžete působit zdrženlivě, bázlivě nebo nesebevědomě.

Pracovat na této schopnosti můžete ideálně začít ve vašem nejbližším okolí. S partou v hospodě, u rodinného oběda nebo třeba se svými spolužáky.

S očním kontaktem souvisí například i mrkání. Podezřele časté mrkání může poukazovat například na jisté vnitřní napětí, které daná osoba není schopná uvolnit. Často může nastat při stresových situacích.

Pokud jste v pozici řečníka a zrychlené mrkání zaznamenáte, není na škodu se zeptat, zdali příjemce informací všemu rozumí, popřípadě, pokud to situace dovoluje, odlehčit atmosféru.

Neverbální komunikace - příklady

Podání rukou řekne nejvíce

Opravdu kapitola sama pro sebe. Stisk rukou je důležitou součástí neverbální komunikace a vypoví při prvním i opakovaném setkání asi nejvíce.

Začněme natočením ruky. Pokud podáváte ruku hřbetem vzhůru, dáváte jasně najevo svou dominanci a sklony k autoritativnímu vedení konverzace. Naopak otevřená dlaň vzhůru značí tolik zmiňovanou otevřenost a náklonnost k dané osobě.

Pokud je doprovázena úsměvem a například lehkým dotykem paže, druhá osoba si může oddechnout. Dáváte jasně najevo, že jste připraveni vyslechnout si druhou stranu a uvolníte možná už tak dost napnutou atmosféru z prvního setkání.

Samotný stisk vypoví také hodně. Příliš jemný stisk naznačuje ustrašenost, nervozitu nebo nezájem. Naopak velmi silný stisk koresponduje s tvrzení o hřbetu ruky vzhůru. Dominance, nadřazenost ale klidně i sklony k pasivní agresi. Tohle prostě nenasvědčuje, že budete svědky příjemného setkání.

Cestou je zlatý střed. Ani silně, ani slabě, prostě akorát. Pokud se necítíte na to být „iniciátorem“ správného podání ruky, přizpůsobte intenzitu a styl podání ruky podle vašeho protějšku.

Neverbální komunikace - doteky

Trocha dotyků? Ne vždy správná cesta neverbální komunikace...

Samotná haptika (dotyky v neverbální komunikaci) je obecně tou nejsložitější disciplínou. Odhadnou správnou chvíli, směřování, ale i intenzitu, je opravdovým oříškem.

Primárně bychom měli vycházet z toho, že na to, abychom se s druhou osobou fyzicky propojili, není vždycky vhodný okamžik. Lépe si to představme tak, že samotný dotyk by měla vždy iniciovat „výše“ postavená osoba při konverzaci.

Není dobré použit například opakované poplácání po ramenou. To vyjadřuje jistou míru nadřazenosti, možná i trochu pohrdání. Společensky uznávaným neverbálním komunikačním prvkem je například dotyk paže po dobu maximálně 3 sekund.

Tento akt vyjadřuje podporu a empatii. Představme si ho například při slovech: „Neboj se, to zvládneš!“ nebo třeba: „To je skvělý nápad!“. Dotyk paže můžeme využít i při podávání rukou. Takový postoj zase vyjadřuje upřímnou radost se setkáním nebo obdiv a úctu k druhé osobě.

Pokud by byl dotyk delší než 3 vteřiny, může to opětovně působit na druhou osobu nekomfortně.

Zlaté pravidlo říká, pokud si nejsem jistý, na nikoho sahat nebudu :-)

Neverbální komunikace - intimní zóna

Zůstaňte otevření :-)

Vaší otevřenost a náklonnost můžete vyjádřit postojem a pozicí těla. Začněme proxemikou. Latinský původ slova nás asi nepřekvapí a vychází ze slovo proxima – blízko. Tento druh neverbální komunikace se dešifruje nejjednodušeji. Přímo totiž souvisí se vzdáleností mezi řečníkem a příjemcem.

Rozlišujeme 3 konkrétní zóny:
  • Intimní zóna do 0,5 m
  • Osobní zóna do 1,2 m
  • Společenská zóna do 3 m

Poznaní těchto zón je důležité především z toho důvodu, aby jsme věděli, za jakou hranici nevstupovat! Vstup do něčí zóny vyjadřuje určitou míru náklonnosti. Pokud tedy s příjemcem nebo řečníkem nejste v intimním vztahu, nevstupujte do jeho intimní zóny. Je to prostě nepříjemné. Výsledkem pak akorát může být úkrok zpět druhé osoby, kterým mezi vámi zvětšujete pomyslnou propast.

Vyplatí se netlačit na pilu.

Svou otevřenost vyjádřete jinak. Mírným náklonem k dané osobě vyjádříte náklonnost (překvapivě) a zároveň dáváte najevo, že nemáte co skrývat.

Anebo zkuste úplně to nejlepší - úsměv. Úsměv nic nestojí a je to nejlepší ledoborec v jakémkoliv druhu komunikace. Úsměvem vyjadřujete zájem a hlavně již zmiňovanou otevřenost. I když se usmíváte, nemusíte vždycky souhlasit, to je důležité si pamatovat! Ač to může znít trochu zvláštně „american smile“ funguje.

Nebojte se do úsměvu trochu nutit. Nikdo z nás nechodí s „rohlíkem“ ve tváři od rána do večera, ale sami uvidíte, že trochu snahy a práce s vašimi koutky vám může otevřít úplně nové možnosti. Sami si řekněte, jestli vám je příjemná zamračená obsluha v restauraci. Jen to, že neprohodí pár úsměvů, ji může stát případné spropitné. Myslete takto i v běžném životě!

Stůjte vzpřímeně a nedělejte zbytečně moc gest rukama. Je těžké se tomu asi úplně vyhnout, ale může vám pomoci například držet propisku nebo diář. Určitě ale ne telefon.

Ten, kdo si během jakékoliv konverzace hraje se svým mobilním zařízením, jasně dává najevo, že ho diskuze nezajímá.

Tomu se opravdu vyhněte mílovým obloukem.  
 

Přidej se k Jobfairákům!

S námi získáš fér přehled a zazelenáš se.

 

 Tipy pro seberozvoj  Nabídky spolupráce  Firmy s budoucností

 

 


 
Jobfairs.eu logo

Jobfairs.eu

4 zaměstnanců

Spojujeme lidi a férové firmy

 
Zdroj:

Autor článku

David Sládeček

Základem všeho je pro mne dobrá nálada a nadhled. To je něco, bez čeho se nedokážu obejít ve studijním ani osobním životě. Jsem studentem Masarykovi univerzity v Brně, kde aktuálně kompletuji magisterské vzdělání v rámci studijního programu Management sportu. Baví mne čelit novým výzvám a řešit zapeklité situace – primárně ale vždy s úsměvem! :-) Volného času moc není, jelikož se už od předškolního věku aktivně věnuji florbalu. Což znamená, že ve zbytku svého volna upřednostňuji pasivní odpočinek s dobrým jídlem a pitím!

Podobné články v magazínu

10 důležitých hodnot, ke kterým nepotřebujete talent

23.02.2022 |

Úspěch. Jednoduchý cíl, za kterým směřujeme. Ať už... Více zde

Životní cíle I – jak si stanovit ten svůj

08.01.2022 |

Snažíte se najít svou životní cestu, ale pořád se... Více zde

Co znamenají vaše sny o práci?

10.12.2020 |

Stres z práce vás nakonec vždy dostihne. Může se... Více zde

Registrovaný uživatel se dozví o každém novém článku. Zaregistrujte se