HomeMagazín Pracovní poměr - druhy a náležitosti

Pracovní poměr - druhy a náležitosti

| 06.03.2014 | Mgr. Tomáš Barták
Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být upraven několika způsoby. Znáte různé právní formy, které Vám umožňují pracovat pro zaměstnavatele? Víte, jak se od sebe odlišují?
V případě, že jste uspěli u výběrového řízení, stojíte nyní na prahu nového pracovního poměru. Ačkoliv slovo poměr může vyvolávat nejrůznější asociace, zjednodušeně řečeno jde o vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pro začátek si tedy představme běžný pracovní poměr a různé dohody.

Pracovní poměr

Jde o smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy se smluvní strany dohodnou na podmínkách, za kterých vstoupí do společného svazku, nikoli manželského. Zaměstnanec se zavazuje vykonávat práci za plat, či mzdu v duchu hesla „Bez práce nejsou koláče.“ Zaměstnavatel se na druhou stranu zavazuje, že tento plat či mzdu bude zaměstnanci v pravidelných (někdy i nepravidelných) termínech vyplácet.

Smluvní vztah musí mít vždy písemnou formu (avšak vznik pracovního poměru ústní dohodou neznamená, že je smlouva neplatná, pouze vyvstává riziko pro zaměstnance i zaměstnavatele, kdy může přijít nemalá pokuta od inspektorátu práce) a obsahovat určité formální náležitosti. Pracovní smlouvu lze sjednat na dobu neurčitou, nebo určitou.

Jaké údaje musí být uvedeny v pracovní smlouvě, aby byla platná?Pracovní smlouva musí obsahovat (vedle obecných náležitostí – smluvních stran, podpisu a data podpisu)
  • Druhu práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat
  • Místa nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána
  • Den nástupu do práce
Pokud ve smlouvě chybí některá z těchto tří náležitostí, je neplatná. Bystřejší z vás jistě postřehli, že v povinných informacích chybí stanovení mzdy. Pokud není ve smlouvě stanovena černé na bílém, musí zaměstnavatel do měsíce zaměstnance informovat o všech náležitostech, které se vztahují k systému odměňování. Obecně platí, že pro zaměstnance je vždy výhodnější, když je mzda nedílnou součástí pracovní smlouvy, neboť poté je možné ji měnit pouze na základě podpisu nového znění pracovní smlouvy s upravenou mzdou. Mezi další údaje, které se ve smlouvě objevují a na které je třeba dávat pozor, patří:
  • Zkušební doba (maximální délka 3 měsíce, nebo 6 měsíců pro vedoucí pracovníky)
  • Konkurenční doložka

Přidej se k Jobfairákům!

S námi získáš fér přehled a zazelenáš se.

 

 Tipy pro seberozvoj  Nabídky spolupráce  Firmy s budoucností

 

 


Rozdělení pracovních poměrů

Pracovní poměry lze dále dělit podle několika kritérií. Nejznámějším kritériem je:
Doba trvání pracovního poměru
  • Na dobu určitou
  • Na dobu neurčitou

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohodu o pracovní činnosti můžeme uzavřít v případě činnosti, jejíž rozsah nepřekračuje polovinu běžné týdenní pracovní doby (20h). Při mzdě do 2 500 Kč zaměstnavatel nestrhává sociální a zdravotní pojištění. Pozor, tato mzda může být maximálně 2 499 Kč! Koruna rozdílu v hrubé mzdě dělí zaměstnance od více než tisíci-korunového propadu čisté mzdy a zaměstnavatele od stejně vysokého nárůstu nákladů. Od 1. 1. 2014 platí, že odměny z DPČ se zdaňují stejně jako příjmy z pracovního poměru. To znamená, že z odměny v jakékoliv výši odvede zaměstnavatel 15 % zálohu daně z příjmů. Náležitosti smlouvy jsou totožné jako u pracovního poměru.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Lze ji považovat na nejlepší právní formu upravující vztah zaměstnance a zaměstnavatele? Při mzdě do 10 000 Kč měsíčně a do maxima 300h ročně odpracovaných u jednoho zaměstnavatele zcela jistě. Z částky do 10 000 Kč včetně se totiž neplatí nic, ani daně, ani pojištění. Pro získání této výhody je však nutné podepsat prohlášení k dani, a to i u DPČ. Náležitosti smlouvy jsou opět stejné jako u pracovního poměru.

Od ledna 2014 platí, že pokud má zaměstnanec nízké příjmy, může z odměn na DPP získat zpět sraženou 15% daň z příjmu (pomocí daňového přiznání po konci roku). Nebo může využít toho, že od roku 2014 nemusí nikde uvádět příjem z DPP až do 10 tisíc Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele

Smlouva o dílo

Speciální formou pracovně-právního vztahu je smlouva o dílo. Tato smlouva nemusí být písemná, ale musí obsahovat určité náležitosti. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a bezpečí vytvořit dílo a o daně i pojištění se stará sám – zpravidla nemusí mít živnostenské oprávnění, ale všechna daňová pravidla se na něj vztahují, včetně placení záloh a podávání daňového přiznání.
 
 
Zdroj:

Autor článku

Mgr. Tomáš Barták

Jsem absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Snažím se nacházet lásku a moudrost v každé situaci, která přede mnou vyvstává. Mým životním posláním je poznání, vnímání krásy a vztah k sobě samému i druhým lidem. Rád trávím čas se svými přáteli, miluju sport, přírodu a dobrodružství.

Podobné články v magazínu

10 důležitých hodnot, ke kterým nepotřebujete talent

23.02.2022 |

Úspěch. Jednoduchý cíl, za kterým směřujeme. Ať už... Více zde

Životní cíle I – jak si stanovit ten svůj

08.01.2022 |

Snažíte se najít svou životní cestu, ale pořád se... Více zde

Co znamenají vaše sny o práci?

10.12.2020 |

Stres z práce vás nakonec vždy dostihne. Může se... Více zde

Registrovaný uživatel se dozví o každém novém článku. Zaregistrujte se