HomeNabídky Praxe, stáže, diplomky

Praxe, stáže, diplomky

Studentům nabízíme možnost zapojit se do řešení zajímavých úloh.

Náplň práce

Témata diplomových prací
 1. Návrh a design přijímače pro pasivní bistatický pasivní radar založený na WiFi/WiMAX (druhá varianta s DVB-T2)
 2. Identifikace nejvhodnějších signálu pro PBR a jejich ověření
 3. Analýza metod odečtu clutteru u PBR
 4. Návrh interferometrické metody měření DoA pro SSR signály na MSS stanici
 5. Návrh BFN metod pro PBR systém
 6. Účinný VF výkonový zesilovač pro pásmo L

Témata pro Internship (stáže)
 1. Testování a tvorba analytických nástrojů, (aplikace pro automatické testování HW a FW)
 2. Využití neuronových sítí pro rozpoznávání režimů, radarů a nosičů u RL cílů
 3. Výběr HW platformy pro určování směru příchodu MSS
 4. Porovnání CUDA/OpenCL
 5. GUI pro simulátor MSPSR
 6. SNMP agent pro status a alarm management systému MSPSR
 7. Ověřování simulátoru (Věra)
 8. Přeladitelný notch filtr

Požadavky

Princip stáží
Program stáže se skládá ze 4 částí:
 1. Definice projektu: Je vypsán studentský projekt s konkrétním cílem a termínem (délkou trvání). Cíl je dán potřebami firmy a předpokládanými možnostmi studentů. Termín je dán složitostí projektu. Předpokládaná maximální délka řešení 0,5 roku.
 2. Sestavení týmu: Pro takto vypsaný projekt je nalezen potřebný počet studentů předpokládaných profesí. Tím vznikne řešitelský tým. Členové týmu pracují na DPČ max. 20 hodin týdně.
 3. Řešení: Tým má za úkol pracovat co nejvíce samostatně a to za využití principů projektového řízení (převzetí „zakázky“, definice týmových rolí, definice projektového plánu, odhadu nákladů, samotný vývoj, realizace, testování, předání „zákazníkovi“) a dodržení procesů TÚ, při výzkumných úkolech pak dodržení procesů AT.
 4. Vyhodnocení: Po ukončení projektu probíhá předání „zakázky“, oponentura výsledků a vyhodnocení práce týmu.

Podmínky práce:
 • Práce v prostorách ERA.
 • Minimálně 1x za týden musí celý tým pracovat společně (být ve stejnou dobu na stejném místě).
 • Každý týden tým představí supervizorovi aktuální stav/problémy/požadavky.
 • Tým bude moci zažádat o konzultační hodiny se zaměstnancem ERA (vývojářem/technikem,…) – vždy však s maximální hodinovou dotací 2hod/týden.
 • Dodržení procesních postupů vývoje v technickém úseku ERA, nebo výzkumu ERA.

Odměny a benefity

Práci ve formě stáže odměňujeme klasickou hodinovou sazbou, která se mění podle zkušeností a dlouhodobosti práce.

Zajímavé benefity

ERA a.s. logo

ERA a.s.

370 zaměstnanců 4 nabídky práce

Věříme, že chránit lidský život má smysl.

V čem jsme jedineční

Máš zájem o tuto nabídku? Reaguj ihned a zvyš svou šanci.
Jako registrovaný uživatel můžeš ihned odeslat zprávu včetně životopisu. Zaregistruj se
Vytvořte si s Jobfairs svůj úspěšný životopis online. Více informací zde.