HomePartneři

Partneři

spolupracujte se
: 14

AZ SMART je institucí akreditovanou ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro pořádání rekvalifikací.

Jihočeská univerzita nabízí studium více než 200 oborů v oblasti přírodních, sociálních a humanitních věd.

Masarykova univerzita logo

Masarykova univerzita

4000 studentů 0 služeb

Masarykova univerzita poskytuje studium v širokém spektru tradičních i moderních univerzitních oborů.

Ostravská univerzita v Ostravě logo

Ostravská univerzita v Ostravě

0 služeb

OU nabízí studium v oblastech humanitních, společenských, a přírodních věd, lékařství, pedagogických disciplín a umění.

UJEP nabízí studium na osmi fakultách v technicky i humanitně zaměřených oborech ve všech stupních vysokoškolského studia.

Univerzita Karlova v Praze logo

Univerzita Karlova v Praze

0 služeb

UK patří k nejstarším univerzitám na světě. V současnosti se skládá ze 17 fakult a dalších pracovišť, je největší univerzitou v ČR.

Univerzita Palackého v Olomouci logo

Univerzita Palackého v Olomouci

0 služeb

​Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší vysokou školou na území ČR a nejstarší na Moravě.

Univerzita Pardubice logo

Univerzita Pardubice

0 služeb

UPCE nabízí studium v téměř šedesáti akreditovaných studijních programech s více než 130 obory od bakalářského po doktorský stupeň.

Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov.

Ústav práva a právní vědy logo

Ústav práva a právní vědy

0 služeb

ÚPPV je vědecká a vzdělávací instituce. Kromě vědecké, vzdělávací, publikační a vydavatelské činnosti, nabízí i kvalitní manažerské vzdělání.

VFU je jedinou univerzitou tohoto typu v ČR. Nabízí studium v oborech souvisejících s veterinární péčí, hygienou, ekologii a také ve farmacii.

Obecným cílem studia na VŠPJ je poskytnout zájemcům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy.

Vysoká škola zdravotnická nabízí studium v oborech všeobecná sestra, porodní asistentka, radiologický asistent a zdravotnický záchranář.

Západočeská univerzita v Plzni logo

Západočeská univerzita v Plzni

0 služeb

Západočeská univerzita nabízí studia zahrnující technické, humanitní, právní, pedagogické i umělecké obory.

Chcete zviditelnit Vaši školu? Podrobnosti zde