HomePartneři

Partneři

spolupracujte se
: 19
Zobrazeny výsledky 1-15 (z 19)
 |<  < 1 - 2  >  >| 

AZ SMART je institucí akreditovanou ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro pořádání rekvalifikací.

ČZU využívá nejrůznějších forem výuky včetně rozsáhlé praxe ve školních podnicích.

​České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě.

Jihočeská univerzita nabízí studium více než 200 oborů v oblasti přírodních, sociálních a humanitních věd.

Masarykova univerzita logo

Masarykova univerzita

4000 studentů 0 služeb

Masarykova univerzita poskytuje studium v širokém spektru tradičních i moderních univerzitních oborů.

Mendelova univerzita v Brně logo

Mendelova univerzita v Brně

10 654 studentů 1 služba

Mendelova univerzita je tvořena pěti fakultami a jedním vysokoškolským ústavem. Nabídka oborů na univerzitě je široká.

Ostravská univerzita v Ostravě logo

Ostravská univerzita v Ostravě

0 služeb

OU nabízí studium v oblastech humanitních, společenských, a přírodních věd, lékařství, pedagogických disciplín a umění.

Slezská univerzita v Opavě logo

Slezská univerzita v Opavě

0 služeb

Slezská univerzita je tvořena třemi fakultami, jedním vysokoškolským ústavem a několika dalšími pracovišti.

STU je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inšti- túciou. Je najlepšou technic- kou univerzitou na Slovensku.

Univerzita Hradec Králové logo

Univerzita Hradec Králové

0 služeb

UHK nabízí studium na čtyřech fakultách - Fakultě informatiky a managementu, Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě a Přírodovědecké fakultě.

UJEP nabízí studium na osmi fakultách v technicky i humanitně zaměřených oborech ve všech stupních vysokoškolského studia.

Univerzita Karlova v Praze logo

Univerzita Karlova v Praze

0 služeb

UK patří k nejstarším univerzitám na světě. V současnosti se skládá ze 17 fakult a dalších pracovišť, je největší univerzitou v ČR.

Univerzita Palackého v Olomouci logo

Univerzita Palackého v Olomouci

0 služeb

​Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší vysokou školou na území ČR a nejstarší na Moravě.

Univerzita Pardubice logo

Univerzita Pardubice

0 služeb

UPCE nabízí studium v téměř šedesáti akreditovaných studijních programech s více než 130 obory od bakalářského po doktorský stupeň.

Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov.

Chcete zviditelnit Vaši školu? Podrobnosti zde