HomePartneři

Partneři

spolupracujte se
: 11

AZ SMART je institucí akreditovanou ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro pořádání rekvalifikací.

ČZU využívá nejrůznějších forem výuky včetně rozsáhlé praxe ve školních podnicích.

Jihočeská univerzita nabízí studium více než 200 oborů v oblasti přírodních, sociálních a humanitních věd.

Masarykova univerzita logo

Masarykova univerzita

4000 studentů 0 služeb

Masarykova univerzita poskytuje studium v širokém spektru tradičních i moderních univerzitních oborů.

Ostravská univerzita v Ostravě logo

Ostravská univerzita v Ostravě

0 služeb

OU nabízí studium v oblastech humanitních, společenských, a přírodních věd, lékařství, pedagogických disciplín a umění.

Univerzita Hradec Králové logo

Univerzita Hradec Králové

0 služeb

UHK nabízí studium na čtyřech fakultách - Fakultě informatiky a managementu, Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě a Přírodovědecké fakultě.

UJEP nabízí studium na osmi fakultách v technicky i humanitně zaměřených oborech ve všech stupních vysokoškolského studia.

Univerzita Karlova v Praze logo

Univerzita Karlova v Praze

0 služeb

UK patří k nejstarším univerzitám na světě. V současnosti se skládá ze 17 fakult a dalších pracovišť, je největší univerzitou v ČR.

Univerzita Palackého v Olomouci logo

Univerzita Palackého v Olomouci

0 služeb

​Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší vysokou školou na území ČR a nejstarší na Moravě.

VŠTVS Palestra je soukromá vysoká škola a nabízí vzdělání v oborech týkajících se tělesné výchovy a sportu a využití volného času.

Západočeská univerzita v Plzni logo

Západočeská univerzita v Plzni

0 služeb

Západočeská univerzita nabízí studia zahrnující technické, humanitní, právní, pedagogické i umělecké obory.

Chcete zviditelnit Vaši školu? Podrobnosti zde