HomePartneři

Partneři

spolupracujte se
: 3

ČZU využívá nejrůznějších forem výuky včetně rozsáhlé praxe ve školních podnicích.

Jihočeská univerzita nabízí studium více než 200 oborů v oblasti přírodních, sociálních a humanitních věd.

Mendelova univerzita v Brně logo

Mendelova univerzita v Brně

10 654 studentů 1 služba

Mendelova univerzita je tvořena pěti fakultami a jedním vysokoškolským ústavem. Nabídka oborů na univerzitě je široká.

Chcete zviditelnit Vaši školu? Podrobnosti zde