HomePartneři

Partneři

spolupracujte se
: 9

Janáčkova akademie múzických umění v Brně patří k největším umělecky zaměřeným vysokým školám v České republice.

Ostravská univerzita v Ostravě logo

Ostravská univerzita v Ostravě

0 služeb

OU nabízí studium v oblastech humanitních, společenských, a přírodních věd, lékařství, pedagogických disciplín a umění.

Prague College logo

Prague College

0 služeb

PC je založen na britském principu vzdělání, kdy je studium zaměřeno převážně na práci na projektech a je kompletně v anglickém jazyce.

UNYP nabízí studium zaměřené na obchodní administrativu, IT management, mezinárodní vztahy, literaturu a psychologii.

UJAK je největší soukromou vysokou školou v České republice a zároveň první soukromou vysokou školou u nás, která získala statut univerzity.

UJEP nabízí studium na osmi fakultách v technicky i humanitně zaměřených oborech ve všech stupních vysokoškolského studia.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze nabízí umělecky zaměřené studium v oblasti volného i užitého umění.

Západočeská univerzita v Plzni logo

Západočeská univerzita v Plzni

0 služeb

Západočeská univerzita nabízí studia zahrnující technické, humanitní, právní, pedagogické i umělecké obory.

Západomoravská vysoká škola Třebíč nabízí studium v programu Ekologie a ochrana prostředí, obor Udržitelný rozvoj regionu a krajiny.

Chcete zviditelnit Vaši školu? Podrobnosti zde