HomePartneři

Partneři

spolupracujte se
: 105
Zobrazeny výsledky 91-105 (z 105)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 >  >|

VŠMVV je prestižní soukromou vysokou školou, která se zaměřuje na výuku diplomacie, mezinárodních vztahů a Public Relations.

Vysoká škola obchodní a hotelová nabízí studijní obory zaměřené na hotelnictví a cestovní ruch.

Vysoká škola obchodní v Praze logo

Vysoká škola obchodní v Praze

0 služeb

VŠO je soukromou vysokou školou s akreditovaným studijním programem Mezinárodní teritoriální studia a Ekonomika a řízení v dopravě a spojích.

VŠPP je nejnovější soukromá vysoká škola v ČR nabízející studium v oborech: podnikání, informatika, ekonomika a právo.

Obecným cílem studia na VŠPJ je poskytnout zájemcům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy.

Jako první soukromá VŠ nabízí studium specializované na problematiku oceňování majetku, realitní činnosti atp.

Vysoká škola sociálně-správní nabízí studium v oborech zaměřených na management v sociální sféře a veřejné správě.

VŠTE zaměřuje svou činnost především na realizaci profesních bakalářských i magisterských studijních programů.

VŠTVS Palestra je soukromá vysoká škola a nabízí vzdělání v oborech týkajících se tělesné výchovy a sportu a využití volného času.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze nabízí umělecky zaměřené studium v oblasti volného i užitého umění.

Vysoká škola zdravotnická nabízí studium v oborech všeobecná sestra, porodní asistentka, radiologický asistent a zdravotnický záchranář.

Vysoké učení technické v Brně logo

Vysoké učení technické v Brně

23000 studentů 0 služeb

VUT se řadí ke 4 % nejlepších světových univerzit a poskytuje vzdělání na 8 fakultách a 2 vysokoškolských ústavech.

Západočeská univerzita v Plzni logo

Západočeská univerzita v Plzni

0 služeb

Západočeská univerzita nabízí studia zahrnující technické, humanitní, právní, pedagogické i umělecké obory.

Západomoravská vysoká škola Třebíč nabízí studium v programu Ekologie a ochrana prostředí, obor Udržitelný rozvoj regionu a krajiny.

Univerzita aktuálne na svojich siedmich fakultách vzdeláva 9 000 študentov v 231 akreditovaných študijných programoch.

Chcete zviditelnit Vaši školu? Podrobnosti zde