Home Univerzity Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně logo
10 654 studentů | 1 region | 3 zaměření studia | 225 registrovaných studentů | 5 fakult

Mendelova univerzita je tvořena pěti fakultami a jedním vysokoškolským ústavem. Nabídka oborů na univerzitě je široká.


  • Profil univerzity

    Mendelovu univerzitu v Brně (MENDELU) tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání. Zahradnická fakulta sídlí v Lednici, ostatní v Brně. Počet studujících na univerzitě v současné době dosahuje čísla 10 654 studentů, z toho je 585 studentů zahraničních.

  • Novinky
    U nás není nic nového nebo jsme to sem nestihli napsat.
  • Galerie
    U nás není nic k vidění.

Kontakt

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
+420 545 131 111
info@mendelu.cz
www.mendelu.cz
49.210209 16.615882

​​​Spolupracující partneři

Bez Loga

Agronomická fakulta

0 služeb

Chcete zviditelnit Vaši školu? Podrobnosti zde