Home Univerzity Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta ekonomicko-správní, UPCE logo
1600 studentů | 1 region | 1 zaměření studia | 215 registrovaných studentů

Fakulta ekonomicko-správní připravuje odborníky pro oblast ekonomických disciplín s akcentem na veřejnou správu, regionální rozvoj a ekonomiku veřejného sektoru, na podnikovou ekonomiku a management nefinančních i finančních subjektů a v oblasti informatiky v oborech těsně napojených na veřejnou správu, regionální rozvoj, podnikovou ekonomiku a pojišťovnictví.

/getattachment/00000000-0000-0000-0000-000000000000/Fakulta-ekonomicko-spravni,-UPCE.aspx

 • Profil fakulty

  Výhody studia na FES

  • Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium v 16 oborech prezenční i kombinované formě studia.
  • Moderní forma organizace studia díky kvalitnímu informačnímu systému – informační systém studijní agendy (IS STAG),  který umožňuje provádět úkony spojené se studiem přes internet, bez zbytečných papírů a front.
  • Možnost volby volitelných předmětů ze všech fakult Univerzity Pardubice. Při studiu na FES si můžete zvolit předmět i z jiné fakulty nebo jiného oboru dle svého zájmu a obohatit tak svůj studijní plán i o poznatky z jiných odvětví.
  • Možnosti studia v zahraničí - jeden nebo více semestrů na desítkách univerzit v Evropě.
  • Výuka jazyků na FES je na špičkové úrovni. Výuku zajišťuje jazykové centrum.
  • Možnost zapojení se do významných projektů.
  • Fakulta s dvacetipětiletou tradicí a širokou nabídkou oborů je dobrou vstupenkou na pracovní trh.
  • Propojení studia s praxí - odborné praxe a exkurze jsou součástí studia.
  • Bohatý stipendijní program - stipendia ubytovací, prospěchová, sociální, mimořádná, doktorská a na zahraniční mobility.
  • Možnost volného přístupu studentů k internetu, rychlost připojení - 1 Gb/s, WiFi síť se 40 přístupovými body ve všech lokalitách univerzitního kampusu.
  • Bohaté možnosti sportovního života studentů v kolektivních i individuálních sportech v nové sportovní hale, univerzitní sportovní klub, loděnice, kurty, široká nabídka sportů.
  • Moderně vybavený ucelený univerzitní kampus nedaleko centra stotisícového města, vyhlášeného dobrým perníkem, prvoligovým hokejem, dostihy a dalšími sporty.
  • Pardubice jsou městem s široce dostupným dopravním systémem a velmi rozvinutou infrastrukturou pro cyklistiku a in-line bruslení.
  • Studium v Pardubicích je spojeno s přijatelnými životními náklady. 

  Co můžete na fakultě studovat

  Bakalářské studium (Bc.)
  • Veřejná ekonomika a správa
               - specializace Veřejná ekonomika
   
               - specializace Ekonomika pro kriminalisty a celníky
  • Management podniku
               - specializace Malé a střed. podnikání
   
               - specializace Manažerská etika
  • Management ochrany podniku a společnosti
  • Ekonomika a provoz podniku
  • Informatika ve veřejné správě
  • Regionální a informační management
  • Informační a bezpečnostní systémy
  • Management finančních rizik
   
  Navazující magisterské studium (Ing.)
  • Ekonomika veřejného sektoru
  • Regionální rozvoj
  • Economic Policy and Administration
  • Ekonomika a management podniku
  • Pojistné inženýrství
  • Informatika ve veřejné správě
  • Regionální a informační management
   
  Doktorské studium (Ph.D.)
  • Regionální a veřejná ekonomie
  • Management
  • Informatika ve veřejné správě
  • Aplikovaná informatika

  Spolupráce s absolventy

  Fakulta pravidelně pořádá pro studenty Univerzity Pardubice veletrh pracovních příležitostí KONTAKT.

  Věděli jste, že

  Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice a poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském stupni vysokoškolského vzdělávání v prezenční i kombinované formě studia. Jejím hlavním posláním je vzdělávat odborníky v oblasti ekonomických disciplín s akcentem na veřejnou správu, regionální rozvoj a ekonomiku veřejného sektoru, na podnikovou ekonomiku a management nefinančních i finančních subjektů a v oblasti informatiky v oborech těsně napojených na veřejnou správu, regionální rozvoj, podnikovou ekonomiku a pojišťovnictví.

  Fakulta poskytuje rovněž možnost uceleného studia na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni v anglickém jazyce, má akreditován a realizuje – jako první z fakult univerzity - tzv. joint degree program se zahraniční univerzitou.

  Absolventi fakulty mají široké uplatnění v praxi veřejné správy i soukromých podniků, ale i v neziskových organizacích; působí jako znalci ekonomických procesů při vývoji informačních technologií a při jejich provozování, vykonávají adekvátní funkce v pojišťovnictví.
   
  Fakulta se zapojuje do řešení výzkumných projektů základního i aplikovaného výzkumu; využila financování z tuzemských i zahraničních grantových výzkumných agentur pro poměrně pestré tematické zaměření projektů s akcentem na problematiku veřejné správy, informatiky, regionálního rozvoje, ekonomického růstu či environmentální a v neposlední řadě bezpečnostní aspekty.
   
  Rovněž spolupráce s aplikační sférou má řadu podob a realizuje se například zapojením pracovníků z praxe do výuky, organizováním odborných workshopů, exkurzí studentů na spolupracující instituce, realizací odborných praxí či zpracováváním závěrečných prací pro partnerské organizace. 

 • Novinky
  U nás není nic nového nebo jsme to sem nestihli napsat.
 • Galerie

Kontakt

Fakulta ekonomicko-správní
Univerzita Pardubice
Studentská 84
532 10  Pardubice

Ivana Veselá
50.048029 15.770569
Chcete zviditelnit Vaši školu? Podrobnosti zde