HomeMagazín Absolventi, víte, jak řešit sociální a zdravotní pojištění v roce 2018?

Absolventi, víte, jak řešit sociální a zdravotní pojištění v roce 2018?

| 12.06.2018 | David Sládeček | Jobfairs.eu
Blíží se konec vašeho studia nebo už máte dokonce všechno úspěšně za sebou? Kromě oslav je zapotřebí vyřešit i náležitosti ohledně sociálního a zdravotního pojištění. Náš přehled ti pomůže jak na to.
Pojištění je tradičně věc, které se většina lidí během studia nemusí věnovat. Ale s koncem studia přichází další a další „dospělácké povinnosti“. Jednou z nich je právě vyřízení pojištění. Ať už zdravotního nebo sociálního.

Poskládali jsme stručný přehled, jak postupovat v situaci, kdy už tvým studentským rokům odzvonilo.

Sociální pojištění

Naštěstí nejsme jediní, kdo na studenty myslí, a tak vycházíme z přehledu, který vytvořila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Přehled je vytvořen jako návod na všechny možné situace, které mohou po studiu nastat. My se níže zaměříme na ty nejběžnější.

Obecně jako student nejsi přímo zúčastněný na nemocenském ani důchodovém pojištění. Pokud tedy ztrácíš status studenta, tak se pro tebe v tomto ohledu moc nemění.

Sociální pojištění je zjednodušeně řečeno finanční zabezpečení osob, pro specifické sociální situace. Součástí sociálního pojištění je důchodové a nemocenské pojištění. ČSSZ vybírá od ekonomicky aktivních občanů (zaměstnanců a OSVČ) pojistné a v případně splnění zákonných podmínek vyplácí dávky nemocenského a důchodového pojištění. Nemocenské dávky se vyplácí v případě nemoci nebo mateřství. Důchodové dávky jsou spojeny nejen se stářím, ale vyplácí se i v případě invalidity nebo při zajištění pozůstalých.

Sociální pojištění si tedy platit nemusíš, pokud nebudeš zaměstnaný. Samozřejmě ale pokud chceš, tak si tento typ pojištění můžeš platit dobrovolně.

Mám práci, jsem zaměstnaný

Pokud se absolvent stane zaměstnancem, pak za něj pojistné hradí zaměstnavatel. Zároveň se nemusíš starat o zasílání potřebných dokladů na ČSSZ, jako je například evidenční list důchodového pojištění. To vše spadá do povinností vašeho nového zaměstnavatele.

Výjimkou jsou tzv. zaměstnání malého rozsahu, kde tvůj měsíční příjem nedosahuje 2500 Kč nebo pokud začneš pracovat na dohodu o provedení práce, kde tvůj měsíční příjem nepřesahuje 10 000 Kč. V takových případech zaměstnavateli nevzniká povinnost pojištění hradit.

Zůstanu nezaměstnaný

Povinnost účasti na pojištění vzniká zpravidla zahájením výdělečné činnosti. V případě, že se po dokončení studia staneš nezaměstnaným, tak bez ohledu na to, jestli se přihlásíš na úřadu práce nebo ne, pojistné na sociální pojištění odvádět nemusíš. Samozřejmě se k němu ale můžete dobrovolně přihlásit, jak už jsme psali výše.

Prázdninová brigáda

Pokud se po dokončení studia absolvent nenechá ihned zaměstnat a má ještě naplánovanou letní brigádu, tak záleží především na formě úvazku a výši odměny. Je-li prázdninová brigáda činností, která zakládá účast na pojištění, plní povinnosti vůči ČSSZ za absolventa zaměstnavatel. Zde vycházíme opětovně z přehledu o tzv. zaměstnáních malého rozsahu, o který jsme hovořili výše.

Začnu podnikat

V případě zahájení samostatné výdělečné činnosti, musí tuto skutečnost absolvent oznámit okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Pokud je podnikání hlavní činností, je placení důchodového pojištění povinné. Pokud je však podnikání pouze vedlejší činností, tak se povinnost odvádět důchodové odvíjí od výše dosažených příjmů.
 

Přidej se k Jobfairákům!

S námi získáš fér přehled a zazelenáš se.

 

 Tipy pro seberozvoj  Nabídky spolupráce  Firmy s budoucností

 

 


Zdravotní pojištění

U zdravotního pojištění je situace odlišná. Zdravotní pojištění za sebe musí platit každý člověk. U absolventů vysoké školy platí, že za ně stát platí pojištění ještě jeden měsíc po dokončení studia, respektive za celý následující měsíc. Pokud si tedy ukončil studium například 5. 6. 2018, stát za tebe bude pojištění platit i za červenec. Ukončením studia se v právním výkladu označuje den, kdy byla úspěšně vykonána poslední část státní závěrečné zkoušky.
V případě, že se jedná o absolventy středoškolského studia, kteří ve studiu nepokračují, stát hradí zdravotní pojištění až do konce prázdnin čili 31. srpna.

Pokud se absolvent nechá zaměstnat, je situace obdobná jako u sociálního pojištění. V zaměstnání řeší zdravotní pojištění zaměstnavatel ale v případě, že absolvent začne po studiu podnikat, je jeho povinností nahlásit se u zdravotní pojišťovny a platit zálohy.

Největší rozdíl oproti sociálnímu pojištění je však ten, že i když se absolvent nestane zaměstnancem nebo nezačne podnikat, musí zdravotní pojištění hradit. Vznikají potom dvě možnosti:
  • Absolvent se přihlásí na úřadu práce a po dobu vedení v jeho evidenci za něj pojistné nadále hradí stát.
  • ​Pokud se však absolvent na úřadu práce nepřihlásí, není zaměstnancem a ani nepodniká, je jeho povinností nahlásit se u své pojišťovny jakožto osoba bez zdanitelných příjmů a hradit zdravotní pojišťovně částku, která je každoročně aktualizována. Pro rok 2018 je to 1647 Kč měsíčně. Veškeré informace ohledně platby se potom dají zjistit na konkrétní pojišťovně. V případě, že se opětovně stane studentem nebo najde zaměstnání, musí tuto skutečnost na pojišťovně opětovně oznámit a povinnost hradit pojištění přejde buďto zpátky na stát nebo na nového zaměstnavatele.

 
Jobfairs.eu logo

Jobfairs.eu

4 zaměstnanců

Spojujeme lidi a férové firmy

 
Zdroj:

Autor článku

David Sládeček

Základem všeho je pro mne dobrá nálada a nadhled. To je něco, bez čeho se nedokážu obejít ve studijním ani osobním životě. Jsem studentem Masarykovi univerzity v Brně, kde aktuálně kompletuji magisterské vzdělání v rámci studijního programu Management sportu. Baví mne čelit novým výzvám a řešit zapeklité situace – primárně ale vždy s úsměvem! :-) Volného času moc není, jelikož se už od předškolního věku aktivně věnuji florbalu. Což znamená, že ve zbytku svého volna upřednostňuji pasivní odpočinek s dobrým jídlem a pitím!

Podobné články v magazínu

VELUX je dobře fungující firma se zájmem o výrobu i o lidi

22.10.2021 |

Naše firma BKR ČR je součástí skupiny VELUX. Jak... Více zde

BKR ČR pomáhá lidem i přírodě

28.07.2021 |

V naší firmě jsme hrdí na to, že se nám daří... Více zde

Co dělá finanční poradce

13.05.2021 |

Finanční poradce? To je jasné už z názvu, radí... Více zde

Registrovaný uživatel se dozví o každém novém článku. Zaregistrujte se