HomeMagazín Zaměřeno na absolventy! Jak řešit sociální a zdravotní pojištění?

Zaměřeno na absolventy! Jak řešit sociální a zdravotní pojištění?

| 17.06.2017 | David Sládeček | Jobfairs.eu
Blíží se konec tvého studia nebo už máš dokonce všechno úspěšně za sebou? Tak zpozorni!
I když je samozřejmě nejdůležitější takový životní milník pořádně oslavit a nachystat občanku na prodloužení svého jména, neměl bys opomenout povinnosti, které jsou s ukončením studia nezbytné vyřešit.

Bavíme se o sociálním a zdravotním pojištění. Pro mnoho studentů Pandořina skřínka, o které sice slyšeli, ale zatím ji nemuseli otvírat a tak se jí radši obloukem vyhýbali. Dál už to ale bohužel nepůjde.

Připravili jsme pro vás stručný přehled, jak dále postupovat pokud už vašim studentským rokům odzvonilo.

Sociální pojištění


Naštěstí nejsme jediní, kdo na studenty myslí a tak vycházíme z přehledu, který vytvořila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Přehled je vytvořen jako návod na všechny možné situace, které mohou po studiu nastat. My se níže zaměříme na ty nejběžnější.

Sociální pojištění je zjednodušeně řečeno finanční zabezpečení osob, pro specifické sociální situace. Součástí sociálního pojištění je důchodové a nemocenské pojištění. ČSSZ vybírá od ekonomicky aktivních občanů (zaměstnanců a OSVČ) pojistné a v případně splnění zákonných podmínek vyplácí dávky nemocenského a důchodového pojištění. Nemocenské dávky se vyplácí v případě nemoci nebo mateřství. Důchodové dávky jsou spojeny nejen se stářím, ale vyplácí se i v případě invalidity nebo při zajištění pozůstalých.

Mám práci, jsme zaměstnán

Pokud se absolvent stane zaměstnancem, pak za něj pojistné hradí zaměstnavatel. Zároveň se nemusíte starat o zasílání potřebných dokladů na ČSSZ, jako je například evidenční list důchodového pojištění. To vše spadá do povinností vašeho nového zaměstnavatele.

Výjimkou jsou však tzv. zaměstnání malého rozsahu, kde váš měsíční příjem nedosahuje 2500 Kč nebo pokud začnete pracovat na dohodu o provedení práce, kde její měsíční příjem nepřesahuje 10 000 Kč. V takových případech zaměstnavateli nevzniká povinnost pojištění hradit.

Zůstanu nezaměstnaný

Povinnost účasti na pojištění vzniká zpravidla zahájením výdělečné činnosti. V případě, že se po dokončení studia stanete nezaměstnaným, tak bez ohledu na to, jestli se přihlásíte na úřadu práce nebo ne, pojistné na sociální pojištění odvádět nemusíte. Samozřejmě se k němu ale můžete dobrovolně přihlásit.

Prázdninová brigáda

Pokud se po dokončení studia absolvent nenechá ihned zaměstnat a má ještě naplánovanou letní brigádu, tak záleží především na formě úvazku a výši odměny. Je-li prázdninová brigáda činností, která zakládá účast na pojištění, plní povinnosti vůči ČSSZ za absolventa zaměstnavatel. Zde vycházíme opětovně z přehledu o tzv. zaměstnáních malého rozsahu, o který jsme hovořili výše.

Začnu podnikat

V případě zahájení samostatné výdělečné činnosti, musí tuto skutečnost absolvent oznámit okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Pokud je podnikání hlavní činností, je placení důchodového pojištění povinné. Pokud je však podnikání pouze vedlejší činností, tak se povinnost odvádět důchodové odvíjí od výše dosažených příjmů.

Přidej se k Jobfairákům!

S námi získáš fér přehled a zazelenáš se.

 

 Tipy pro seberozvoj  Nabídky spolupráce  Firmy s budoucností

 

 


Zdravotní pojištění


U zdravotního pojištění je situace odlišná. U absolventů vysoké školy platí, že za ně stát platí pojištění ještě jeden měsíc po dokončení studia. Ukončením studia se v právním výkladu označuje den, kdy byla úspěšně vykonána poslední část státní závěrečné zkoušky.

V případě, že se jedná o absolventy středoškolského studia, kteří ve studiu nepokračují, stát hradí zdravotní pojištění až do konce prázdnin, čili 31. srpna.

Pokud se absolvent nechá zaměstnat, je situace obdobná jako u sociálního pojištění. V zaměstnání řeší zdravotní pojištění zaměstnavatel ale v případě, že absolvent začne po studiu podnikat, je jeho povinností nahlásit se u zdravotní pojišťovny a platit zálohy.

Největší rozdíl oproti sociálnímu pojištění je však ten, že i když se absolvent nestane zaměstnancem nebo nezačne podnikat, musí zdravotní pojištění hradit. Vznikají potom dvě možnosti:
  • Absolvent se přihlásí na úřadu práce a po dobu vedení v jeho evidenci za něj pojistné nadále hradí stát.

  • Pokud se však absolvent na úřadu práce nepřihlásí, není zaměstnancem a ani nepodniká, je jeho povinností nahlásit se u své pojišťovny jakožto osoba bez zdanitelných příjmů a hradit zdravotní pojišťovně částku, která je každoročně aktualizována. Pro rok 2017 je to 1485 Kč měsíčně. Veškeré informace ohledně platby se potom dají zjistit na konkrétní pojišťovně. V případě, že se opětovně stane studentem nebo najde zaměstnání, musí tuto skutečnost na pojišťovně opětovně oznámit a povinnost hradit pojištění přejde buďto zpátky na stát nebo na nového zaměstnavatele.
 

 

Jobfairs.eu logo

Jobfairs.eu

4 zaměstnanců

Spojujeme lidi a férové firmy

 
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, podnikatel.cz

Autor článku

David Sládeček

Základem všeho je pro mne dobrá nálada a nadhled. To je něco, bez čeho se nedokážu obejít ve studijním ani osobním životě. Jsem studentem Masarykovi univerzity v Brně, kde aktuálně kompletuji magisterské vzdělání v rámci studijního programu Management sportu. Baví mne čelit novým výzvám a řešit zapeklité situace – primárně ale vždy s úsměvem! :-) Volného času moc není, jelikož se už od předškolního věku aktivně věnuji florbalu. Což znamená, že ve zbytku svého volna upřednostňuji pasivní odpočinek s dobrým jídlem a pitím!

Podobné články v magazínu

VELUX je dobře fungující firma se zájmem o výrobu i o lidi

22.10.2021 |

Naše firma BKR ČR je součástí skupiny VELUX. Jak... Více zde

BKR ČR pomáhá lidem i přírodě

28.07.2021 |

V naší firmě jsme hrdí na to, že se nám daří... Více zde

Co dělá finanční poradce

13.05.2021 |

Finanční poradce? To je jasné už z názvu, radí... Více zde

Registrovaný uživatel se dozví o každém novém článku. Zaregistrujte se