HomeMagazín Symbol studentské práce - brigády II.

Symbol studentské práce - brigády II.

| 29.09.2015 | Viola Hojstričová
V předcházejícím článku jsme si objasnili definici a podstatu brigády jako takové. Dnes se podíváme blíže na dvě různé druhy smluv týkajících se brigádnické práce - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce patří mezi nejvyužívanější způsoby uzavření práce u brigád. Tento typ dohody uzavírá zaměstnavatel s fyzickou osobou starší 15 let v případě, že předpokládaný rozsah práce není je vyšší než 300 hodin ročně. Ještě do konce roku 2011 to bylo jenom 150 hodin ročně.

Jeden student - XY dohod

Zaměstnanec - student přitom může mít s jedním zaměstnavatelem uzavřených vícero dohod, nebo může mít dohodu uzavřenou s libovolným počtem zaměstnavatelů. Horní hranice hodinové odměny není nijak omezená.

Změny od roku 2012

S příchodem roku 2012 se zavedla nová hranice maximálního výdělku 10 000 Kč, což způsobilo, že DPP je zatížená odvody pojistného na zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení. Do tohoto roku bylo možné na DPP vyplatit jakoukoliv odměnu, a nebyla v žádném případě zatížená odvody pojistného.

Mzda

Pro studenty však tato dohoda může přinášet výhodu. V případě, že jejich příjem nepřesáhne vzpomínaných 10 000 Kč za měsíc a na začátku roku podepsali se zaměstnavatelem Prohlášení poplatníka, z výplaty jim nebude strhávané nic a budou dostávat 100 % mzdy. Při výdělku nad 10 000 za měsíc se z odměny z DPP sociální a zdravotní sráží, což provede a odvede zaměstnavatel.

Mzda, respektive výplata za provedení úlohy je splatná až po dokončení práce. Je však na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zda určitá část odměny nebude zaplacená už dřív, teda v průběhu výkonu pracovní činnosti.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Tento typ dohody může být považovaný za jakousi smlouvu na poloviční úvazek. Na rozdíl od dohody o provedení práce není roční rozsah nijak omezený, týdenní rozsah však nesmí překročit v průměru 20 hodin.

Způsob uzavření dohody o pracovní činnosti

Uzavírá se výlučně písemně, kdy obě dvě strany obdrží jednu kopii dohody. Ta obsahuje náplň pracovní činnosti, rozsah práce a dobu, na kterou je uzavřená. To může být doba určitá, ale i neurčitá.

Zrušení dohody o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti má na rozdíl od běžné pracovní smlouvy výhodu při rušení pracovního poměru. Pokud není sjednaný způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků anebo jednostranně z jakéhokoliv důvodu anebo bez uvedení důvodu s 15 denní výpovědní lhůtou.

Odměna

Odměna za vykonanou práci se vyplácí pravidelně jednou za měsíc, přesně v termínu určeném zaměstnavatelem pro výplatu mzdy. Další možnost je jednorázová platba po vykonaní pracovní úlohy, opět však v nejbližším splatném termínu. Jako všude, i tu platí, že výjimky potvrzují pravidla, a proto je možné vyplacení mzdy nastavit i jinak, po vzájemné dohodě.

Sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění se u tohoto typu dohody odvádí a bude rovněž jako daně odečítané z měsíční mzdy. V tomto případě je tedy pro studenta výhodnější dohoda o provedení práce. Jak jsme už vzpomínali, sociální a zdravotní pojištění se sráží z odměny a postará se o to zaměstnavatel. Každá smlouva má však svoje pro a proti.

V minulém článku jsme objasnili, že zdaňování příjmu studentů je podobné jako u běžných zaměstnanců, s tím rozdílem, že oni si můžou uplatnit slevu na dani na studiu. Všechno teda závisí na podepsaní prohlášení k dani u zaměstnavatele.

Snaha vydělat si nějaké peníze si žádá nejen chuť pracovat, ale i vůli znát jednotlivé veřejnoprávní souvislosti týkající se smluv, na které pracujete. Doufáme, že těmito dvěma články jsme vám alespoň částečně pomohli zorientovat se.
 
Zdroj: jakpodnikat.cz, prace.cz, student.finance.cz

Autor článku

Viola Hojstričová

Narodená po nežnej revolúcií, večne pendlujúca, stierajúc rozdiely medzi Českom a Slovenskom. So záujmom o aktuálne dianie a spoločenské vedy vrhla sa na bakalárske štúdium masmediálnej komunikácie na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pokračovala v najobľúbenejšom meste južnej Moravy, v štúdiu Mediálnych studií a žurnalistiky. Flautistka, šachistka a vášnivá čitateľka nebrakovej literatúry.

Podobné články v magazínu

Spolupráce s firmami během studia přináší cenné body do životopisu

20.08.2021 |

Prozíraví studenti vědí, že praxe se dneska cení... Více zde

Jak vystoupit z davu díky skvělému CV a jednání

16.06.2021 |

Dobrý dokáže být každý. Vaším cílem je napsat CV... Více zde

Jak se (ne)fotit na osobní prezentační materiály

26.08.2020 |

Přidávat do životopisu fotografii nebo ne? Stačí... Více zde

Registrovaný uživatel se dozví o každém novém článku. Zaregistrujte se