HomeMagazín Výběrové řízení soukromý vs. veřejný sektor

Výběrové řízení soukromý vs. veřejný sektor

| 28.06.2016 | Zuzana Vichorcová
Výběrová řízení v soukromém a veřejném sektoru se mohou značně lišit. Na co být připraveni? Co vás čeká a co je potřeba? Mějte to v malíku s naším článkem.
Absolventi si při hledání práce kladou spoustu otázek, které by jim měly ulehčit cestu za vytouženým zaměstnáním. Může dojít i na rozhodování ohledně sektoru, ve kterém se chtějí uplatnit. Práce v obou sektorech si může žádat podobné odborné předpoklady, zato pracovní nasazení a odpovědnost za odvedenou práci se kolikrát značně liší. Ať se rozhodnete jakkoli, ze všeho nejdřív však musíte uspět u výběrového řízení. Jaká jsou jeho specifika a jak se může lišit pohovor v soukromém a veřejném sektoru?

Hledání práce

Velké i malé firmy využívají různých inzertních kanálů, aby daly vědět širokému spektru potencionálních uchazečů o své nabídce práce. Práci tak můžete najít prostřednictvím velkých pracovních portálů. Některé specifické oblasti mají dokonce své pracovní portály. Nabídka pracovních míst ve veřejném či státním sektoru se však řídí právními předpisy, které dávají povinnost o nabídce práce informovat na úřední desce nebo na internetových stránkách nejméně 15 dní do konce termínu pro zasílání přihlášek. Pokud se chcete stát úředníkem na vytipovaném úřadě, nejlepší je pravidelně sledovat jejich webové stránky.

Zasílání životopisu

Pokud se vám líbí nabídka určité firmy, stačí vám kolikrát vyplnit krátký dotazník a zaslat životopis emailem. V případě zájmu o pozici ve veřejném sektoru je to náročnější o poštovní známku. Většinou si podklady o žádost musíte vytisknout, zajít na nejbližší czechpoint pro výpis z evidence rejstříku trestů, nechat ověřit kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a následně to všechno vložit do jedné obálky a odeslat do termínu pro konec přihlašování. Na rozdíl od soukromé sféry zde neplatí pořekadlo, že kdo dřív přijde, ten dřív mele. Teprve po uplynutí doby pro zasílání přihlášek si úřad vybere uchazeče, které pozve na další kolo pohovoru.

Pohovor

Variabilita v počtu kol a jejich délky se v soukromém sektoru velmi liší, zatímco při výběrovém řízení na zaměstnance pracujícího pro veřejný zájem může být první kolo i tím finálním. V rámci některých výběrových řízení je nutné prokázat znalost dané problematiky tím, že napíšete v prvním kole test. Pokud jste vybráni do uzší části pohovoru, můžete očekávat pohovor s personalistkou a vedoucím oddělení, případně s dalším spolupracovníkem. Když společně projdete váš životopis, následuje popis místa a úřadu či organizace. Zatímco při pohovoru do firmy můžete očekávat podrobné otázky týkající se vašich schopností, dovedností a motivace, na úřadě vás taková hlubinná analýza osobnosti nejspíš nečeká. Tím spíš se však musíte projevit sami, například v závěrečné části pohovoru, kdy budete klást fundované otázky ohledně nabízené pozice.

A co finanční odměna…?

Každému je asi jasné, že práce ve veřejném a soukromém sektoru se liší možnostmi velikostí výdělku, přičemž průměrná mzda ve veřejném sektoru je nižší než v soukromém sektoru. Také rozdíl variability výdělku je ve veřejném sektoru nižší. Při vyjednávání mzdy se soukromníkem je třeba mít na paměti, že výše mzdy je určena tržní nabídkou a poptávkou a druhem odváděné práce. V případě finanční odměny ve veřejné instituci vás čekají jasná pravidla v podobě tabulkového platu. Platový systém odměňování představuje šestnáct tříd, které se liší podle hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Do platových tříd se rozdělují zaměstnanci podle určitých kritérií, především dle dosaženého vzdělání. Dále se tyto třídy dělí na více úrovní podle praktických zkušeností zaměstnance. Do výše mzdy nezapomeňte započítat i příplatky, díky nimž si zaměstnanec může značně polepšit. Například při osobním hodnocení má zaměstnanec při dosahování dlouhodobých dobrých výsledků možnost dostat navíc k platu až polovinu platového tarifu nejvyššího stupně třídy, do které je zaměstnanec zařazen.
 
Zdroj:

Autor článku

Zuzana Vichorcová

Nedávno opustila přednáškové sály ekonomico-správní fakulty a snaží se prosadit z pozice čerstvého absolventa. Vedle průzkumu pracovního trhu se dál vzdělává, neboť je jí jasné, že titulem období učení nekončí. Kromě takových dobrovolně povinných aktivit ráda vyrazí ven s kamarády nebo na kolo.

Podobné články v magazínu

Spolupráce s firmami během studia přináší cenné body do životopisu

20.08.2021 |

Prozíraví studenti vědí, že praxe se dneska cení... Více zde

Jak vystoupit z davu díky skvělému CV a jednání

16.06.2021 |

Dobrý dokáže být každý. Vaším cílem je napsat CV... Více zde

Jak se (ne)fotit na osobní prezentační materiály

26.08.2020 |

Přidávat do životopisu fotografii nebo ne? Stačí... Více zde

Registrovaný uživatel se dozví o každém novém článku. Zaregistrujte se